בנין חד משפחתי בשערי חסד
עיצוב החזית מושפע מהפרתנון באתונה וממבנה התיאטרון שתוכנן על-ידי פלאדיו
חלוקת החזית לשבעה חלקים שווים
שימוש במורפולוגיה של אבן ירושלמית אופיינית לשכונה עם תוספת קישוטיות