הבניינים מכילים מוטיבים ירושלמיים של בנייה באבן וברזל
‍מבנן הכולל שני בניינים ״תאומים לא זהים״ במושבה היוונית בירושלים

תכנון בשיתוף האדריכל סלומון משה והקבלן אברהם שוויקה ובנו בע״מ