בנין מגורים משולב מסחר בקומת הקרקע
הקישוטיות בבניה מסורתית