בנין ישיבה בהר נוף
שמירה על עיצוב מסורתי סימטרי
יצירת מעבר מדורג מהחוץ פנימה באופן מזמין